Cmentarz

Grabarz

Rafał Kempiński –  663-069-050

Regulamin Cmentarza

1. Cmentarz Grzebalny jest własnością Rzymsko – Katolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniazdowie  – Mzykach czyli całej wspólnoty parafialnej; jest miejscem świętym, bo tu spoczywają ciała naszych bliskich zmarłych. Wszystkie osoby przychodzące na Cmentarz i podejmujące na nim jakąkolwiek działalność powinni o tym pamiętać.

2. Na Cmentarzu obowiązuje absolutny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz praca po ich spożyciu i pod wpływem alkoholu. Jest to teren poświęcony, zatem domaga się od wszystkich na nim obecnych zachowania godnego człowieka wierzącego – chrześcijanina. 

3. Należy zachowywać procedurę załatwiania formalności związanych z pochówkiem i budowaniem pomników:

  • najpierw rodzina zgłasza się do Kancelarii Parafialnej celem powiadomienia o śmierci bliskiej osoby
  • w Kancelarii osoba załatwiająca formalności pogrzebowe po dokonaniu opłaty cmentarnej otrzymuje zaświadczenie zezwalające na pochowanie zwłok na Cmentarzu, które jest jednocześnie aktem własności grobu na 20 lat z możliwością przedłużenia
  • przed wybudowaniem pomnika należy u Skarbnika Cmentarza złożyć ofiarę w wysokości 10% wartości pomnika na utrzymanie Cmentarza
  • budowę pomnika na Cmentarzu można rozpocząć po otrzymaniu od Skarbnika Cmentarza potwierdzenia wpłaty i przedstawieniu jej Grabarzowi
  • pomnik ma mieć wymiary:

4. Prosimy wszystkich przebywających na Cmentarzu o zachowanie należytego porządku: dbanie o grób swoich bliskich, wyrzucanie śmieci tylko w miejscach oznakowanych, segregowanie odpadów.Za utrzymanie porządku na Cmentarzu odpowiada Grabarz i należy stosować się do jego wskazań dotyczących tego zagadnienia.